Huurdersportaal
Voer een getal tussen {{ installmentLimits.minAantalTermijnen }} en {{ installmentLimits.maxAantalTermijnen }} in!

Termijnbedragen bepalen

Het is momenteel niet mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen. U heeft reeds een betalingsregeling lopen. De achterstand kan niet worden voldaan op basis van het aantal termijnen en bedrag per termijn wat is ingesteld in UMBRACO.

Er is een betalingsregeling afgesloten. Het kan even duren voor de betalingsregeling zichtbaar wordt binnen uw betalingsoverzicht.